Zbog trenutnih ograničenja okupljanja većin programa prebačena je na ONLINE platforme, s namjerom da se vratimo u dvorane čim to bude moguće.
Za neke od programa još uvijek je označeno da se održavaju uživo, što je podložno promjeni u slučaju produljenja mjera.