INDIVIDUALNI RAD omogućava onima kojima rad u grupi nije privlačan ili žele raditi s temom koja je vrlo osobna, da uz podršku sagledaju pitanje i potraže odgovor koristeći tijelo kao sidro i pokret kao alat za integraciju promjene.

TRENUTNO SAMO ZA ŽENE
Lucija nudi utjelovljeni coaching, srčanu podršku i suosjećajno vodstvo.

Za žene koje ne žele više biti žrtve svojeg života (ili jednostavno ove situacije) i trebaju podršku da nađu svoju unutarnju snagu te prihvate i transformiraju ono što vide kao svoje slabosti ili vanjske prepreke.

Dinamika rada je prilagodljiva, prema dogovoru i potrebi.

Za početak moguće je dogovoriti besplatni inicijalni razgovor s Lucijom kako bi otkrile postoji li potencijal za zajednički rad

Zatraži tremin za incijalni razgovor

Njuzpismo

Prijavite ako želite biti u toku sa događanjima kao što su radionice, plesna događanja i druge super prilike koje vode Lucija i Marin .. ili Marin i Lucija